"Prawnik, Adwokat, Notariusz - to nie tylko zawody zaufania społecznego."

Zawód notariusza, dawniej zwanego również rejentem to szczególny zawód zaufania społecznego. Mianowany przez ministra sprawiedliwości sporządza akty, poświadczenia oraz różnego rodzaju protokoły.

Życie nie zawsze pisze piękne scenariusze.

Niekiedy ślub z ukochaną osobą nie gwarantuje nam szczęścia w małżeństwie. Coraz więcej związków kończy się rozwodem - czasem wynikają one z prozaicznej niezgodności charakterów, innym razem przyczyny rozstania są znacznie poważniejsze (alkoholizm, zdrada itp.).

Rozwód nie jest przyjemnym wydarzeniem, dlatego wszystkim zależy, by przebiegł on jak najszybciej. Aby tak się stało, warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika. Kancelaria Prawna Mecenasa Waśko z Piły pomoże nam bowiem nie tylko w przygotowaniu pozwu rozwodowego, ale także będzie nas reprezentować podczas rozprawy oraz wesprze, gdy będziemy chcieli uzyskać alimenty od byłego małżonka.

Należy zaznaczyć, że alimenty może uzyskać nie tylko dziecko stron postępowania rozwodowego, ale również jeden z małżonków. Alimenty od byłego męża lub od byłej żony można otrzymać w sytuacji, gdy drugi z małżonków nie posiada źródła stałych dochodów i żyje w niedostatku. Alimenty należą się również osobie, która po rozwodzie musi zrezygnować z pracy np. z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa po 5 latach.

Po rozwodzie alimenty otrzymują także małoletnie dzieci obu stron lub dzieci kontynuujące naukę do 26 roku życia. Alimenty na dzieci są przyznawane bez względu na to, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Pieniądze na utrzymanie dziecka wpływają na konto rodzica, z którym pozostaje dziecko. W przypadku alimentów dla byłego współmałżonka obowiązuje zasada, że mogą one zostać przyznane tylko osobie, która nie ponosi żadnej winy za rozpad małżeństwa. Mogą one zostać przyznane także w sytuacji, gdy w orzeczeniu sądu nie zawarto zapisu o winie którejś ze stron.

Pamiętajmy, że niepłacenie alimentów przez byłego współmałżonka jest przestępstwem i może podlegać karze pozbawienia wolności.

Szerzej na temat oferty obsługi prawnej dotyczącej spraw rozwodowych znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Adwokackiej.

Zdjęcia naszego reportera

radca prawny

notariusz

prawnik

adwokat